Brita Kunelius-Määttä Puh. 040 820 1198
Heinolan Vanhatie 43, 15170 Lahti email: tervemieli@tervemieli.fi

"Tarve ymmärtää omaa kokemustaan on inhimillisistä tarpeista ehdottomasti perustavin." Mezirow, 1998

"Maailma ei ole se, mitä ajattelen, vaan se, minkä elän." Merleau-Ponty

Ajankohtaista

TERVE MIELI TERVEESSÄ RUUMIISSA

Psykoterapia ei ole ainoastaan psyykkisen sairauden hoitamiseksi kehitetty menetelmä, vaan yhtä hyvin ihmisen koko olemusta ja hänen vuorovaikutussuhteitaan ymmärtävä ajattelu- ja lähestymistapa. Psykoterapian avulla autetaan ihmistä ja hänen yhteisöään toteuttamaan niitä elämän mahdollisuuksia, sitä terveyden luovuutta, joka usein sairaudessa niin ruumiillisessa kuin henkisessäkin on hukkumaisillaan ja josta sairaus viestii.

Terve Mieli tmi on terapiaa-, perhetyötä- ja ohjausta sekä työnohjauspalveluita, konsultointia ja koulutusta tarjoava yritys. Palvelun tarjoajana toimii psykoterapeutti ja työnohjaaja Brita Kunelius-Määttä, jolla on vuosien ammattikokemus terapia-, työnohjaus- ja hoitoalalta.

 

Tulevat ryhmät

Tässä ilmoitamme tulevista ryhmistämme. Seuraa ilmoittelua!

Psykoterapia

Psykoterapia

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.

» Lue lisää

Perheterapia

Pariterapia

Perheterapia on perheen kanssa tehtävää yhteistyötä, joka muuttaa olemassa olevien suhteiden rakennetta. Perheterapian lähtökohtana on systeeminen näkemys - jotta yksilö muuttuisi, on ympäristön, jossa hän elää muututtava. Hoidon kohteena on suhdeverkosto, johon yksilö on kytkeytynyt.

» Lue lisää

Pariterapia

Pariterapia alkaa ajan varaamisesta. Pariskunnan tullessa vastanotolle avautuu näyttämö, jossa läsnä ovat terapeutti/terapeuttipari, pariskunta, pariskunnan ajankohtainen elämäntilanne, pariskunnan yhteinen historia sekä kummankin yksilöllinen historia.

» Lue lisää

Työohjaus

Työnohjaus

Työnohjaus perustuu työnohjaajan ja ohjattavien väliseen yhteistyösopimukseen (työnantajan asettamien puitteiden rajoissa), jossa lähtökohtana on ohjattavien ammatillisen persoonan, ammattitaidon ja työssä jaksamisen tukeminen.

» Lue lisää