Brita Kunelius-Määttä Puh. 040 820 1198
Heinolan Vanhatie 43, 15170 Lahti email: tervemieli@tervemieli.fi

"Tarve ymmärtää omaa kokemustaan on inhimillisistä tarpeista ehdottomasti perustavin." Mezirow, 1998

"Maailma ei ole se, mitä ajattelen, vaan se, minkä elän." Merleau-Ponty

Ajankohtaista

Psykoterapia

Psykoterapiat määritellään ammatilliseksi keinoksi auttaa erilaisilla psykologisilla menetelmillä ihmisiä vapautumaan heidän hyvinvointiaan hallitsevista oireista ja käytöksestä. Näitä voivat olla mm. sisäisen maailman sisäisten ristiriitojen tuottamat sekä ulkoisen maailman erilaiset konfliktit.

Psykoanalyysi ja psykodynaaminen näkökulma

Psykoanalyysilla on kolme merkitystä. Se on havaintoihin perustuva tutkimusmenetelmä, se on pitkälle kehittynyt teoria ihmismielen kasvusta, rakenteista ja toiminnoista. Tavanomaisimmassa merkityksessä se on hoidollinen menetelmä.Laajasti ymmärrettynä psykodynaamisen näkökulman mukaan ihmisen psyykkeessä on keskenään ristiriitaisia viettejä tai pyrkimyksiä, joiden välinen ristiriita on olennainen tekijäerilaisten psyykkisten oireiden, käytösongelmien ja pahoinvoinnin taustalla.

Yksilöpsykoterapia

Yksilöpsykoterapian lähtökohtana on omaksi itseksi tuleminen – omien toteutumattomien potentiaalien löytämisen ja toteutumisen kautta. Terapiassa on mahdollisuus kertoa omista ajatuksista ja tunteista vapaasti terapeutille, jonka kanssa yhteistyösopimus on tehty. Yhteistyösuhteessa, jossa terapeutin noudattaman neutraliteetin periaatteen myötä mahdollistuu yksilön autonomia-yksilöllä vahvistuu oikeus ajatella ja tuntea omalla tavallaan. Hoitoprosessi tukee yksilön valmiuksia itse ratkaista ristiriitoja tai ongelmia sekä kykyä tunnistaa ja kestää omia tunteitaan paremmin. Yhteistyösuhde tukee erillisyyttä-erillisyys on myös sen myöntämistä, että ei ole ”elossa” ilman toista. Tämä tuo esiin ”elämään liittyvän jatkuvan kuoleman läsnäolon” sekä yksilön oman rajallisuuden. Psykoterapiasuhteen merkitys on yksi osa hoidon elementeistä.

 

Tulevat ryhmät

Tässä ilmoitamme tulevista ryhmistämme. Seuraa ilmoittelua!

Psykoterapia

Psykoterapia

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.

» Lue lisää

Perheterapia

Pariterapia

Perheterapia on perheen kanssa tehtävää yhteistyötä, joka muuttaa olemassa olevien suhteiden rakennetta. Perheterapian lähtökohtana on systeeminen näkemys - jotta yksilö muuttuisi, on ympäristön, jossa hän elää muututtava. Hoidon kohteena on suhdeverkosto, johon yksilö on kytkeytynyt.

» Lue lisää

Pariterapia

Pariterapia alkaa ajan varaamisesta. Pariskunnan tullessa vastanotolle avautuu näyttämö, jossa läsnä ovat terapeutti/terapeuttipari, pariskunta, pariskunnan ajankohtainen elämäntilanne, pariskunnan yhteinen historia sekä kummankin yksilöllinen historia.

» Lue lisää

Työohjaus

Työnohjaus

Työnohjaus perustuu työnohjaajan ja ohjattavien väliseen yhteistyösopimukseen (työnantajan asettamien puitteiden rajoissa), jossa lähtökohtana on ohjattavien ammatillisen persoonan, ammattitaidon ja työssä jaksamisen tukeminen.

» Lue lisää