Brita Kunelius-Määttä Puh. 040 820 1198
Heinolan Vanhatie 43, 15170 Lahti email: tervemieli@tervemieli.fi

"Tarve ymmärtää omaa kokemustaan on inhimillisistä tarpeista ehdottomasti perustavin." Mezirow, 1998

"Maailma ei ole se, mitä ajattelen, vaan se, minkä elän." Merleau-Ponty

Ajankohtaista

Yritys

Yritykseni toimialana ovat terapia-, perhetyö-, vanhempien ohjaus- ja työnohjauspalvelut sekä koulutus- ja konsultointipalvelut. Yritykseni on toiminut vuodesta 2004 lähtien.    

Ammattinimikkeeni on psykoterapeutti - Valviran hyväksymä psykoterapeutti. Aikuisten ja nuorten, 16-25-vuotiaiden perheterapiaan on mahdollista hakea tukea Kelalta. 
Psykoterapeuttinen näkökulmani on psykodynaaminen sekä systeeminen. 
Hoitotyön koulutukseni on sairaanhoitaja Amk. - suuntautumiseni oli perhetyö ja mielenterveys.

Terapiakoulutukseni ovat:

- perheterapia ET, sisältäen pariterapian osuuden

Olen työnohjaaja – kaksivuotisella työnohjaajakoulutuksella. Koulutus- ja konsultointipalveluiden taustalla on 15-vuotinen työurani sosiaali- ja terveysalan järjestössä, josta yli kymmenen vuotta johtotehtävissä.

Muita koulutuksiani ovat mm.
- Tampereen yliopiston aikuiskasvatustieteiden perus- ja aineopinnot- osa syventävistä
- CWD-masennusryhmän ohjaajakurssi
- NLP-Practitioner
- Psykoedukaation perheohjaus
- Narratiiviseen terapiaan liittyviä täydennyskursseja
- Johtamiseen ja järjestötyön kehittämiseen liittyviä täydennyskoulutuksia
- Merkonomi 

 

Tulevat ryhmät

Tässä ilmoitamme tulevista ryhmistämme. Seuraa ilmoittelua!

Psykoterapia

Psykoterapia

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.

» Lue lisää

Perheterapia

Pariterapia

Perheterapia on perheen kanssa tehtävää yhteistyötä, joka muuttaa olemassa olevien suhteiden rakennetta. Perheterapian lähtökohtana on systeeminen näkemys - jotta yksilö muuttuisi, on ympäristön, jossa hän elää muututtava. Hoidon kohteena on suhdeverkosto, johon yksilö on kytkeytynyt.

» Lue lisää

Pariterapia

Pariterapia alkaa ajan varaamisesta. Pariskunnan tullessa vastanotolle avautuu näyttämö, jossa läsnä ovat terapeutti/terapeuttipari, pariskunta, pariskunnan ajankohtainen elämäntilanne, pariskunnan yhteinen historia sekä kummankin yksilöllinen historia.

» Lue lisää

Työohjaus

Työnohjaus

Työnohjaus perustuu työnohjaajan ja ohjattavien väliseen yhteistyösopimukseen (työnantajan asettamien puitteiden rajoissa), jossa lähtökohtana on ohjattavien ammatillisen persoonan, ammattitaidon ja työssä jaksamisen tukeminen.

» Lue lisää